Skip to content

Knowit skaber bølger: AI-løsningen, som kan forandre den norske fiskeindustri

Med et klarere billede af, hvor fiskene befinder sig, kan fiskerne planlægge mere effektive fiskeruter. Dette skal bidrage til at skabe et mere bæredygtigt fiskeri ved at spare både tid og brændstof. Vi har udviklet AI-løsningen, der har potentialet til at ændre den norske fiskeindustri. 

I denne artikel vil vi gennemgå den typiske digitale kunderejse i fem faser fra en B2B-organisations synspunkt og se nærmere på, hvordan AI kan anvendes til at optimere hver enkelt fase. Selvom overvejelserne primært gælder B2B, kan de dog også sagtens bruges i B2C-sammenhæng.

 

Bæredygtigt og rentabelt 

I en tid, hvor digital innovation ændrer de fleste brancher, har Knowit rettet sit fokus mod Norges næststørste eksportindustri – fiskeindustrien. Brændstof og skibsbesætning udgør mere end halvdelen af driftsomkostningerne for fiskefartøjer (1), og meget af tiden til søs går med at lede efter fisk. Samtidig estimeres det, at der årligt kasseres 5.000 tons fisk i Norge på grund af bifangst (2).  

Med dette som grundlag har Knowit kombineret sin ekspertise inden for kunstig intelligens, datadrevet værdiskabelse og maritim viden for at skabe en løsning, der kan bidrage til en mere effektiv og bæredygtig fiskeindustri. 

En AI-løsning der forudsiger hvor fiskene er 

Siden 2018 har Knowit hjulpet med at træffe digitale beslutninger ved hjælp af hav- og maritime positionsdata. Den udviklede løsning bruger avancerede AI-modeller og big data til at lave prognoser for, hvor forskellige fiskearter vil befinde sig de næste 7 dage. Målet er at skabe en “vejrudsigt for fisk”, som skal hjælpe fiskerne med at planlægge deres fangstruter. Løsningen er en app, der viser fiskerne hvor og hvornår det er bedst at fiske, baseret på de arter de fisker efter, og hvilke redskaber de bruger.  

Planlegg fiskrutene bedre med AI-4
Billede: Bedre fangst med AI

 

Digitalisering af fiskeindustrien 

Digitalisering af fiskerierhvervet har ført til stigende indberetningskrav til fiskerne. Som de første i verden har Fiskeridirektoratet gjort fangstdata fra den norske fiskeflåde tilgængelig for alle. Motivationen bag dette er at fremme innovation og en åben forvaltning af Norges marine ressourcer. Men det stigende indberetningskrav kan gøre hverdagen sværere for mange fiskere, uden af de oplever nogen konkret værdi til gengæld. Vi mener, at der er et uudnyttet potentiale i de data, der rapporteres fra fiskerbåde. Med vores løsning kan det blive muligt at bruge disse data til at gøre fiskernes hverdag nemmere og mere effektiv. 

Med bedre indsigt i, hvordan forskellige fiskearter bevæger sig, giver det også mulighed for at reducere fiskeriets påvirkning på de maritime økosystemer. Prognoserne for, hvor fiskene befinder sig, gør det nemlig muligt at fiske mere specifikt efter en art, og dermed minimere bifangsten.  

Bifangst er spild af ressourcer og kan bl.a. føre til tab af biologisk mangfoldighed, da bifangst betyder, at der bliver fanget andre arter end det, der fiskes efter. Desuden er det ulovligt at smide bifangst tilbage i havet, men dette sker stadig i høj grad. 
 

Teknologien og dataen der står bag 

Prognoserne er genereret af AI-modeller, der er blevet trænet over 10 år med historiske data fra flere kilder. Dette omfatter fangstrapporter, positionsdata fra fiskerbåde, havstrømme, temperatur, saltholdighed, klorofylniveauer og andre havdata, som fiskere bruger, når de leder efter fisk. 

Havdata stilles også til rådighed som et understøttende informationslag i løsningen, så fiskerne kan se de underliggende data udover prognoserne. For at styrke tilliden til prognoserne, mener vi, at det er vigtigt, at vores modeller er nemme at fortolke. Det skal være let at se, hvilke data der bruges i modellen, og hvordan forskellige variable påvirker resultatet. 

Havdataene bruges til at forudsige fiskevandring. 
Video: Havdata bruges til at forudsige fiskevandring
 

Intuitivt interface designet til og med fiskere 

Løsningens brugergrænseflade er udviklet til at være enkel og intuitiv at bruge. Gennem hele forløbet har brugeroplevelsen været i højsædet, og der har været et stort fokus på at skabe et værktøj, der er nemt at bruge, uanset hvilket udstyr fiskerne har til rådighed. Knowits løsning giver brugbare indsigter dagligt og er let tilgængelig på mobile enheder. Vi har arbejdet tæt sammen med industrien for at sikre, at løsningen opfylder fiskernes krav og behov.  

Baseret på dialog med fiskerne har vi opnået indsigt i, hvilke funktioner der skal prioriteres, såsom nattilstand, da meget fiskeri foregår om natten, samt et responsivt interface, der tilpasser sig mobiler, tablets og skærme. 

AI-løsningen Forsee
Video: Løsningen er nem at bruge i form af en app

En mere bæredygtig fremtid for fiskeindustrien 

Knowits innovative tilgang viser, hvordan AI og dataanlyse kombineret med domæneviden kan hjælpe med at digitalisere og forny traditionelle industrier. Ved at udnytte potentialet i hav- og fangstdata kan omkostningerne reduceres med en brugervenlig løsning for dem, der skal bruge dem, og samtidig bane vejen for en mere bæredygtig fremtid for den globale fiskeindustri – startende i Norge. 

AI tjenesten som gir prognoser på hvor fisken befinner seg

Hvad kunne være de første områder for AI-baseret hjemmesideoptimering i din virksomhed? Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, eller har brug for en sparringspartner til din AI-rejse, hjælper vi dig gerne.
Vi har udviklet vores
AI-Sprint, hvor vi på 3 dage hjælper med at identificere AI-potentialet i netop din virksomhed. Læs mere om det her.  

Referencer:  

(1) Rentabilitetsundersøgelse for fiskerflåden - tidsserier (NO) 

(2) Robert skal smide gode fisk i skraldespanden - Vi prioriterer ikke denne fisk (NO)