Skip to content

Hvad er Business Design?

Knowit Experience har et stort designmiljø med mere end 100 engagerede og kreative designere. Vi er nu i gang med at udvide vores designsfære og opbygge et miljø for Business Design. I Knowit Experience har vi derfor ansat egne konsulenter i rollen som business designere, skabt en faggruppe for feltet og øget det tværfaglige fokus på denne type designmetodologi på tværs af vores Experience-kontorer i norden.

Blog-businessdesign

Men hvad er egentlig meningen med Business Design? Hvad laver en business designer, og hvordan adskiller rollen sig fra de andre designdiscipliner?

Kort sagt er en business designer en forretningsudvikler med et designtankesæt i baghovedet, eller en designer der også inddrager et forretningstankesæt i sit arbejde. Business designere supplerer de øvrige designfelter, idet vi også tager forretningsperspektivet på produkt- og serviceudvikling. Som business designere arbejder vi "krealytisk", hvilket betyder, at vi sikrer, at både det kreative og analytiske perspektiv bliver tilgodeset under produkt- og serviceudvikling. Business designeren er altså ofte brobygger mellem forretning og design i tværfaglige teams og projekter.

Business designere skal skabe fantastiske produkter og services, som brugerne har brug for, men udover at udforske, hvad brugernes behov og udfordringer egentlig er, laver business designeren også en vurdering af produktets eller ydelsens forretningspotentiale. Hvilke mulige forretningsmodeller kunne ligge til grund, og hvilke omkostninger og indtægtsstrømme forestiller du dig? Det er vigtige spørgsmål for en business designer at kunne besvare. Du kan bygge verdens bedste produkt eller service, som forbrugerne elsker, men hvis det ikke også er bæredygtigt ud fra et økonomisk perspektiv, har det heller ikke livets ret. Omkostninger og kundeoplevelse er nemlig to ligeværdige komponenter i business design.

Som business designere er målet derfor at skabe produkter og tjenester, som brugerne ønsker, som rent faktisk kan bygges, og som er økonomisk bæredygtige. Vi leder efter guldet i midten, hvor de tre cirkler af attraktiv, levedygtig og gennemførlig overlapper.

blog_BD

Behovet for business design opstår ofte, når en virksomhed når et kritisk vendepunkt, hvor der ses behov for at ændre eller skabe nye forretningsmodeller for ikke at komme bagud på markedet. Digitalisering, overgange fra produkt til service, eller øgede krav til bæredygtige løsninger er alle eksempler på begivenheder, som tvinger virksomheder til at foretage ændringer i deres forretningsmodel. Et opslidt eksempel på dette er KODAK, som overså digitaliseringens kritiske vendepunkt. I dag er kundernes og myndighedernes krav om bæredygtighed måske et kritisk vendepunkt for mange, og vi ser, at sådanne vendepunkter kommer oftere for virksomheder.

For at finde guldet i midten bruger vi værktøjer fra både forretningsudvikling og design. Alt fra dybdegående interviews med brugere til opbygning af forretningsmodeller gennem Ash Mauryas "Lean Canvas" er eksempler på værktøjer, business designeren har mulighed for at kombinere for at skabe de synergieffekter, der kræves for at identificere guldet i midten. Business designeren arbejder altså iterativt, hvor både problemområdet og mulige løsninger testes og vurderes under arbejdet. Dermed kan business design anvendes på både ukendte og kendte problemstillinger.

Denne form for designproces kan have mange former, men vi kan godt lide at arbejde os igennem designverdenens dobbelte eller tredobbelte diamanter. Her er fokus først på at forstå, hvad problemet eller behovet hos brugerne er, for så derefter at skabe og afprøve ideer til, hvordan dette kan løses inden en løsning skabes og implementeres. Vi opbygger empati og forståelse for brugernes behov og udfordringer, samtidig med at vi foretager forretningsmæssige vurderinger af, om potentielle løsninger kan og bør bygges.

Med disse ord håber vi, at du er blevet lidt klogere på, hvad business design går ud på. Har du brug for vores hjælp til at løse et problem, eller er du bare nysgerrig efter at høre mere om business design? Så kontakt min kollega, Jon Andersen, så sætter han et møde op! Vi er open for business.

Kunne du tænke dig at læse mere om business design i Knowit Experience? Kig i nedenstående links for mere indhold om emnet.

Faglig udvikling med business design som tema

Business Design – kun for profitmaksimerende virksomheder?