Skip to content

SEO og AI-genereret indhold

AI er alle vegne for tiden; i din mail-indbakke, nyhederne, podcasts og hvert andet indlæg på LinkedIn. Så hvis du er ved at være træt af at høre om det, er der fuld forståelse herfra. Når vi så alligevel skal berøre emnet igen, er det for at besvare nogle af de spørgsmål, mange ligger inde med i forhold til SEO og AI.

Google er jo notorisk kendt for at gå op i kvaliteten af det indhold, der ranker i deres søgeresultater. Så hvordan forholder de sig egentlig til brugen af AI-genereret indhold? Kan det risikere at påvirke dine rankings negativt? Og hvordan kan du i givet fald udnytte AI i dit SEO arbejde og stadig holde dig inden for Googles retningslinjer?

Alt det vil vi gennemgå i denne artikel - Så lad os komme i gang og blive lidt klogere på AI og SEO.

 

SEO og AI-genereret indhold1

 

Hvordan forholder Google sig til AI-genereret indhold?

Google har meldt ud, at brugen af AI-genereret indhold som udgangspunkt ikke er i strid med deres retningslinjer. De tager sig dog nogle vigtige forbehold, som du skal være opmærksom på. 

Det vigtigste forbehold er, at AI-genereret indhold ikke må have til formål udelukkende at forbedre dine rankings i Googles søgeresultater. Google selv formulerer det som følger:

“Using automation - including AI - to generate content with the primary purpose of manipulating ranking in search results is a violation of our spam policies.”
- Google Search’s guidance about AI-generated content.

Brugen af AI-genereret indhold skal med andre ord tjene et højere formål end blot at få din hjemmeside til at ranke bedre. Indholdet skal leve op til de sædvanlige kvalitetskrav som Google stiller til indhold. Det vil sige, at uanset om der er tale om AI-genereret indhold eller ej, skal det skabe værdi for brugeren og være skrevet til brugere frem for søgemaskiner.

Lever dit AI-generede indhold op til de krav Google stiller til godt indhold, har Google altså ikke noget problem med, at det er skrevet af AI. Så opsummerende kan man sige, at Google bare betragter AI-genereret indhold som alt andet indhold på nettet - Hvis indholdet skal ranke godt, skal det være af god kvalitet. 

 

Googles krav til indhold på nettet

Når vi nu ved, at brugen af AI-genereret indhold er tilladt, kan vi se på hvordan vi sikrer at indholdet lever op til Googles kvalitetskrav. Googles krav til godt indhold er mange og det bliver for omfangsrigt at gennemgå dem alle her, men hvis dit indhold lever op til punkterne nedenfor, vil du have gode muligheder for at opnå fine rankings. 

Dit content skal:

  • Bidrage med original information eller som minimum give nye perspektiver eller indsigter, hvis indholdet baserer sig på allerede eksisterende kilder

  • Afdække emnet grundigt og fyldestgørende således at læseren efter at have læst dit indhold, er tilstrækkeligt oplyst om emnet til at kunne opfylde det behov, der satte søgningen i gang

  • Være af bedre eller samme kvalitet som det øvrige indhold der findes i søgeresultaterne om emnet

  • Være gennemarbejdet og fri for stavefejl

  • Være udarbejdet med læseren for øje frem for søgemaskiner. Det vil sige, at indholdet, skal give læseren en eller anden form for værdi og ikke kun være på siden for at forbedre dine rankings

Ovenstående er ret strenge krav at stille til en AI. Specielt det første punkt vil jeg mene er problematisk for en AI at leve op til, da de i sagens natur er trænet på eksisterende indhold og derfor vil have ret svært ved at producere original information eller give nye perspektiver.

 

Hvordan kan du benytte AI-generet indhold på dit website?

Betyder det så, at du skal glemme alt om AI-genereret indhold? Ikke helt, Googles krav til indhold er høje, men det er også vigtigt at have in mente, hvilken type indhold du gerne vil generere. Kravene til forskellige typer indhold er nemlig forskellige. 

Laver du indhold til det Google betegner “Your money or your life”-sider, er kravene for eksempel store. “Your money or your life”-sider omhandler emner, der kan påvirke læserens helbred eller finansielle situation. Det er med andre ord emner, der har en stor påvirkning på brugerens liv. Så skriver du om pensionsopsparing, er det i højere grad vigtigt for Google at informationen er valid, end hvis du skriver om “De 5 sjoveste kattevideoer på nettet lige nu”.

Befinder du dig i en branche, der har omhandler dine kunders helbred eller økonomi, vil jeg ikke anbefale at du benytter dig af AI-genereret indhold. Dine copy-writers kan sagtens få inspiration og alt den hjælp en AI kan tilbyde til skriveprocessen, men selve indholdet bør forfattes og valideres af et menneske med ekspertise indenfor din branche. 

Påtænker du derimod at benytte AI-genereret indhold til tekster, hvor behovet for ekspertise er lavere, som for eksempel produkttekster, billedtekster og lignende, er min vurdering, at AI tekster godt kan benyttes. Vi er efterhånden der, hvor en AI kan beskrive et simpelt produkts features, karakteristika og fordele lige så godt som et menneske kan. 

I disse tilfælde, ville jeg ikke have de store betænkeligheder ved at benytte AI-genereret indhold. Det gælder især, hvis alternativet er ingen tekst. En AI-generet tekst, der konkret beskriver et produkt, må alt andet lige give mere værdi for brugeren end ingen tekst.

Du kan med fordel give denne type tekster et kort menneskeligt review for at sikre, at AI’en ikke har skrevet noget, der er helt ude i skoven samt at grammatik og retstavning er i orden, men derudover ville jeg ikke have de store betænkeligheder ved at benytte AI til indhold af lav kompleksitet.

 

Så opsummerende bør du huske følgende hvis du giver dig i kast med AI-genereret indhold:

  • Benyt ikke AI-genereret indhold, hvis teksten omhandler læserens helbred, økonomi eller generelt vigtige og komplekse emner

  • Brug gerne AI til at få inspiration og tips til din tekst og skrivearbejdet - uanset emnet

  • Benyt kun AI-genereret indhold til tekster af lav kompleksitet

  • Sørg gerne for at lave et kort menneskeligt review af AI-genereret indhold for at udrydde åbenlyse fejl