Skip to content

Er du faret vild på SEO-bølgerne? Så kig efter Google Lighthouse

Hvis du ved lidt om SEO, ved du også, at søgeord alene ikke længere er nok, hvis du vil stå øverst på Googles eftertragtede søge-podium. Tiden hvor man kunne skrive de bedste søgeord 100 gange i sit blogpost for at ligge nummer 1 er forbi. SEO er blevet en langt mere kompliceret disciplin, fordi Googles algoritmer er blevet langt dygtigere til at vurdere, hvilke sider der reelt skaber den bedste brugeroplevelse. Det gør de blandt andet ud fra web performance og det, de kalder Core Web Vitals. For at gøre det hele lidt mere overskueligt har Google heldigvis også lavet værktøjer, som vi kan bruge til at forstå, hvordan algoritmen vurderer vores sider. Et af disse værktøjer, Google Lighthouse, dykker vi ned i i denne artikel. 

webperfSEO2 (1)


Hvordan vurderer Google brugeroplevelsen?
 

Det korte svar på det spørgsmål er, at Googles algoritme forsøger at levere det søgeresultat til brugerne, der giver dem den bedst mulige oplevelse – men hvad betyder det så lige for, hvordan du skal udforme indholdet på dit website? 

Som enhver anden algoritme skal Googles algoritme også have noget at måle på og sammenligne med, før den er i stand til at rangere de sider, som brugeren mødes med, når de søger. For at give algoritmen noget mere at måle på end klassiske søgeord alene, har Google udviklet det, de kalder “Web Vitals”.  

Web Vitals er en række metrics (bureau-smart ord for tal), som kan bruges til at få en kvantificeret forståelse af brugeroplevelsen på en side. De kan f.eks. omhandle, hvor hurtigt brugeren præsenteres for siden, eller hvor hurtigt brugeren kan interagere med siden. 

For at gøre det endnu mere overskueligt har Google udvalgt tre af disse, som har en større betydning end andre og navngivet disse “Core Web Vitals”. Disse faktorer har Google altså bekræftet påvirker din ranking i søgeresultaterne, modsat andre faktorer, hvor vi ofte lidt er nødsaget til at gætte på, hvordan algoritmen fungerer.  

Core Web Vitals fokuserer på tre aspekter af brugeroplevelsen nemlig loading, interaktivitet og den visuelle stabilitet, hvilket måles igennem disse 3 metrikker: 

Largest Contentful Paint (LCP)

Denne metric beskriver, hvor lang tid det tager for det største element på den givne side at loade. Det handler altså om hvor hurtig siden loades. 

First Input Delay (FID)

Denne metric måler, hvor lang tid der går, fra brugeren besøger siden, til at de kan interagere med elementer på den, som f.eks. en knap. 

Cumulative Layout Shift (CLS)

Denne metric måler, hvor stabil det visuelle layout på siden er. Dette betyder, at hvis layoutet rykker rundt – for eksempel pga. et billede eller et banner, der rykker andre elementer nedad -  så vil scoren blive dårlig. 

Disse 3 metrics er således vigtige at have styr på, hvis du gerne vil have at dit website rangerer højt på Google – og hvem vil ikke det? Men det er væsentligt at pointere, at Google løbende udvikler på disse, så det er ikke sikkert, at det er de samme Web Vitals, der er “Core” næste år. De holder os på dupperne derovre fra Silicon Valley. Vi kan dog være ret sikre på, at performance og brugeroplevelse ikke bliver mindre vigtige fokusområder i fremtiden – men måske kommer der andre supplerende metrikker eller faktorer. 

Så nu hvor vi ved lidt mere om, hvad det egentlig er Google vurderer os på, så lad os dykke ned i, hvordan vi kan få indblik i vores egne siders performance ift. disse Core Web Vitals. Det er her, hvor Google Lighthouse kommer ind i billedet. 

webperfSEO3 (1) 

 

Lighthouse og PageSpeed Insights 

Lighthouse er et værktøj, som Google har udviklet for at give website-udviklere en bedre forståelse for, hvordan deres algoritme vurderer vores side. Den er “Open Source”, hvilket egentligt bare vil sige, at dens kode ikke er bag lås og slå. Du vil derfor kunne bruge den igennem mange forskellige services. Det kan for eksempel være PageSpeed Insights eller web.dev/measure, der er brugt i eksemplet herunder.   

Her kan du indsætte din URL og så trykke “Run Audit” for at få en hurtig vurdering af dit site ud fra de elementer, Google vurderer dit website på. Her vurderes websitet på fire parametre med tal fra 0-100.

Kategorierne er som følger: 

Performance

Her vurderes det, hvor hurtigt og stabilt websitet er. Det er under denne kategori, at websitet også vurderes på Core Web Vitals. 

Accessibility

Accessibility refererer til, om indholdet og navigationen på dit website er tilgængeligt og brugbart for alle dine besøgende brugere. Det kan være noget så simpelt, som hvordan en rød-grøn farveblind vil opleve dit website. 

Best Practices

Her vurderes en blandet bunke af Best Practices ift. Webudvikling, og hvordan dit website lever op til disse. Det kunne f.eks. være, at dit website brugte et JavaScript-library, som havde nogle sikkerhedsproblemer.  

SEO

Her vurderes der på, hvorvidt dit website følger helt generelle og klassiske best practices inden for SEO, som f.eks. at siden har en meta-beskrivelse. Det er dog ikke kun faktorerne under denne kategori, der påvirker din SEO-ranking – Google bruger alle kategorierne til dette. 

Et oplagt spørgsmål hertil er: Hvad er en god score? Selvfølgelig vil man helst ramme 100, men vores erfaring siger os, at man skal starte med at prioritere at få de forskellige kategorier over 75 - så kan man derefter jage den perfekte 100-score.  

Desuden vil du sikkert opleve, at scoren kan variere fra test til test, selvom der ikke er ændret noget på websitet. Det skyldes variationer i netværk, servers og performance i koden. Derfor er vores anbefaling også altid at lave flere tests (4-6 er en god tommelfingerregel) og se på de gennemsnitlige resultater. 

Hvis man gerne vil have et overblik over, hvordan ens forskellige sider performer ift. Core Web Vitals, så kan man få det i Google Search Console. 

Når det kommer til at optimere specifikt til Core Web Vitals, så har Google selv lavet guides til hver af disse. De kan findes her: 
 

webperfSEO4 (1)


Desktop eller mobile?
 

Skal du så også teste på både desktop og mobil? Det korte svar er ja. Men hvis vi skal give en anbefaling, er det at fokusere på mobil - også selvom du egentligt fokuserer på at få dine besøgende via desktop.  
 
Google vurderer nemlig dit website fra et mobile-first perspektiv, så selv hvis alle dine besøgende er via desktop, så skal du stadig have en god brugeroplevelse på mobil.  

Og din mobile-performance skal faktisk være rigtig skarp. Google vurderer det nemlig ud fra en emuleret Moto G4 med en langsom 4G forbindelse. Ved at optimere med fokus på dette, optimerer du til laveste fællesnævner rent hardware-mæssigt - og så kan det ikke gå helt galt.  

 

Hvor skal du starte? 

Ofte ser vi, at de problemer, der bliver identificeret med Lighthouse, falder i to kategorier: 

  1. Dem der er forårsaget af et aktivt valg, som f.eks. valg af CMS, brug af tredjeparts-services der kræver scripts, eller valg af hosting-udbyder.
     
     
  2. Dem der er forårsaget af dårlig opsætning, som f.eks. ikke-optimerede billeder, gamle ubrugte scripts etc. 

 

Derfor kan det være en god idé at starte med de problemer, der passer ind i kategori 2, da frugterne typisk er lidt mere lavthængende der. Der kan være meget at hente alene på billedoptimering og ændringer i JavaScript – det kan du læse mere om i artiklen her. Så typisk er omkostningen for at ændre på scoren lavere i denne kategori. Dermed ikke sagt at det ikke for nogen kan være både besværligt og dyrt at lave ændringer i koden, men det er ikke desto mindre nemmere at ændre på, end problemerne i kategori 1. 

I nogen situationer er der dog ingen vej uden om kategori 1, hvor udfordringerne kan betyde større ændringer, som for eksempel en ny hosting-udbyder eller markante justeringer på jeres website. Lighthouse kan i dette tilfælde være lidt af en øjenåbner, der måske kan bidrage som grundlag til at træffe beslutningen om sådanne større ændringer. Her bliver øvelsen med at sammenligne omkostning med mulig gevinst meget relevant igen. 

 

Jeg håber, at denne artikel har givet dig et indblik i, hvordan du kan bruge Lighthouse til at forstå, hvordan Googles algoritme oplever jeres hjemmeside. Derudover håber jeg, at du fik nogle tanker og værktøjer med, som du kan bruge til at prioritere, hvilke udfordringer I skal starte med at fixe på jeres hjemmeside.  
 
Hvis du fortsat kæmper med at finde hoved og hale i det hele, så laver vi gerne et performance audit eller et SEO audit af dit website og kommer med konkrete råd til, hvad I kan gøre. Hiv fat i min kollega Jon Andersen, så kan han hjælpe med at identificere jeres behov og eventuelt sætte et møde op.